Пайшанба 26 Апрель 2018 | 10 Шаъбон 1439 Ҳижрий-қамарий

асосий қисм

 • lotinchaga
 • +
 • -
 • |

Nuh kemasi

4215 марта кўрилган

Mundarija
 1. Odamdan so`ng
 2. Shaytonning hasadi
 3. Shaytonning fikri
 4. Shaytonning hiylasi
 5. Solih kishilarning suratlari
 6. Suratlardan haykallarga
 7. Haykallardan butlarga
 8. Allohning g`azabi
 9. Rasul-payg`ambar
 10. Insonmi, farishtami?
 11. E`lchi Nuh
 12. Xalq nima dedi?
 13. Nuh va xalqi o`rtasida
 14. Senga pastkash odamlar e`rgashdi
 15. Boylarning hujjati
 16. Nuhning da`vati
 17. Nuhning duosi
 18. Kema
 19. To`fon
 20. Nuhning o`g`li
 21. Sening ahlingdan e`mas
 22. To`fondan so`ng

yuqoriga »

1 - Odamdan so`ng

Alloh ta`olo Odamning zurriyotiga baraka berdi. Ularning ichida ko`plab e`rkaklar va ko`plab ayollar bor e`di.

Odamning zurriyotlari Yer yuziga tarqalib, ko`paydilar.

Odam qaytib kelsa e`di, zirriyotlarini taniy olmas e`di.

Agar unga: “E`y, Odam, bular sizning zurriyotingiz”- deyilsa, U hayron bo`lar va: “Subhonalloh, bularning hammasi mening farzandlarim va zurriyotimmi?!”- degan bo`lar e`di.

Odam zurriyotining ko`p qishloqlari bor e`di. Ular ko`p uylar qurgan e`dilar.

Ular yer haydab, e`kin e`kib kun kechirishar e`dilar.

Odamlar otalari Odamning dinida bo`lib, Alloh ta`ologa ibodat qilishar va Unga biron narsani sherik qilmas e`dilar!

Odamlar bir Ummat e`dilar: otalari Odam va robbilari Alloh e`di.

yuqoriga »

2 – Shaytonning hasadi

Iblis va uning zurriyoti bunga qanday rozi bo`lsin? Odamlar qachongacha Alloh ta`ologa ibodat qiladilar?!

Odamlar qachongacha bir-birlari bilan ittifoq va o`rtalarida kelishmovchilik bo`lmay yagona xalq bo`lib yashaydilar?!

Buning bo`lshi mimkin e`mas! Buning bo`lishi mumkin e`mas!

Odamning zurriyotlari jannatga, iblis va uning zurriyotlari jahannamga kirsinmi?!

Yo`q, buning bo`lishi mumkin e`mas! Buning bo`lishi mumkin e`mas!

Zero, iblis Odamga sajda qilmadi va Alloh uni o`z dargohidan quvdi hamda la`nat qildi.

Iblis buning e`vaziga Odamning zurriyotlaridan qasos olib, ular ham Iblis bilan birga jahannamga kirmasinlarmi?!

Albatta, shunday bo`lishi kerak! Albatta, shunday bo`lishi kerak!

yuqoriga »

3 – Shaytonning fikri

Shayton odamlarni butlarga ibodat qilishlari va o`zi bilan birga jahannamga kirib, jannatga kirmasliklari uchun da`vat qila boshladi.

Shayton Alloh ta`olo shirk (Alloh ta`ologa sherik qilinishi)ni kechirmasligini, undan boshqa gunohlarni hohlasa kechirishini juda yaxshi bilar e`di.

Shuning uchun ham Shayton odamlarni shirk gunohini qilishga va undan keyin jannatga hech ham kirmasliklari uchun da`vat e`tmoqchi bo`ldi.

Buni qanday amalga oshirish mumkin?! Axir odamlar Alloh ta`oloning o`zigagina ibodat qila- yaptilar-ku!!

Agar Shayton odamlarning oldiga borib: “Allohga ibodat qilmay, butlarga ibodat qilinglar!”- deb aytsa, odamlar uni so`kib, uradilar-ku!

Odamlar: “Unday gunohni qilishdan Alloh saqlasin! Biz robbimizga sherik qilamizmi?! Butlarga ibodat qilamizmi?! Sen Alloh huzuridan toshlar bilan quvilgan Shaytonsan! Sen iflos Shaytonsan”- deydilar-ku!!

yuqoriga »

4 – Shaytonning hiylasi

Lekin, Shayton odamlarning ichlariga kiradigan yo`lni topdi.

Ba`zi odamlar Allohdan qo`rqishar, Allohga kechayu kunduz ibodat qilib, Allohni ko`p zikr qilar e`dilar.

Ular Alloh ta`oloni yaxshi ko`rishar, Alloh ham ularni yaxshi ko`rib, ularning duolarini qabul qilar e`di.

Odamlar ham ularni sevishar, ulug`lashar e`di.

Shayton bularni juda ham yaxshi bilar e`di.

U odamlar o`ldilar va Allohning rahmatiga qovushdilar.

Shayton odamlar oldiga borib, u odamlarni tilga oldi va: “Falonchi, falonchi va falonchi qanday odam e`dilar?”- deb so`radi.

Odamlar: “Subhonalloh! Ular Allohning do`stlari e`dilar. Ular Allohga duo qilisalar Alloh ularning duolarini qabul qilar va nimani so`rasalar berar e`di”- deb javob berdilar.

yuqoriga »

5 – Solih kishilarning suratlari

Shayton: “Ularga bo`lgan qayg`ularingiz qanday?!”- dedi.

Odamlar: “Qayg`umiz buyuk!”- dedilar.

- Ularni nega har kuni ko`rib turmaysizlar?

- Buning qanday iloji bor, axir ular o`lib ketdilar-ku?!

- Ularning suratlarini chizib, har kuni e`rtalab ularga bir qarab qo`yinglar.

Iblisning so`zlari odamlarga ma`qul keldi va ular solih odamlarning suratlarini chizdilar.

Odamlar u suratlarga har kuni qarashar va solih odamlarni xotirlar e`dilar.

yuqoriga »

6 – Suratlardan haykallarga

Odamlar suratlardan haykallarga o`tdilar.

Odamlar solih odamlarning ko`p haykallarini yasadilar va uylari hamda masjidlariga qo`ydilar.

Ular Alloh ta`ologa biron narsani sherik qilmas e`dilar.

Odamlar bular solih odamlarning haykallari e`kanini bilar e`dilar.

Haykallar odamlarga foyda, zarar va rizq bermaydigan toshdan qilingan e`kanini bilar e`dilar. Biroq, ular bu haykallar bilan tabarruklanishar va ularni ulug`lar e`dilar. Chunki ular solih kishilarning haykallari e`di.

Odamlar ichida haykallar ko`paydi va haykallarni ulug`lash rivojlandi.

Ular ichlaridan bir solih odam vafot e`tsa uning haykalini yasashar va bu haykalni uning nomi bilan atashar e`di.

yuqoriga »

7 – Haykallardan butlarga

U odamlar vafot e`tdilar. Ularning bolalari otalarining haykallardan tabarruklanishlari va ularni ulug`laganlarini ko`rar e`dilar.

Ular otalarining haykallarni o`pganlari, qo`llari bilan silaganlari va ular oldida duo qilganlarini ko`rar e`dilar.

Ular otalarining haykallar oldida bo`yinlarini e`gganlari, ruku` qilganlarini ko`rar e`dilar.

Bolalar otalarining qilgan ishlariga haykallarga sajda va qurbonliklar qilish hamda ulardan o`z e`htiyojlarini so`rashni qo`shdilar.

Shunday qilib bu butlar xudolarga aylandi. Odamlar ularga ilgari Allohga ibodat qilganlaridek, ibodat qila boshladilar. Odamlar ichida xudolar ko`paydi: bunisining ismi Vadd, bunisiniki Suva`, unisiniki Yag`us, bunisiniki Yauuq va unisiniki Nasr e`di.

yuqoriga »

8 – Allohning g`azabi

Alloh odamlarga qattiq g`azab qildi va ularni la`natladi.

Alloh nega ularga g`azab va la`nat qilmasin?! Axir, Alloh ularni shuning uchun yaratib rizq berganmidi?!

Ular Allohning yerida yurib, Allohga kofitr bo`lmadilarmi?!

Ular Allohning rizqini eb, Allohga sherik qilmadilarmi?!

Bu katta zulm-ku! Bu katta zulm-ku!

Alloh odamlarga g`azab qildi: yomg`ir yog`dirmay, odamlarni qiyin ahvolga soldi. Odamlar ichida nasl va hosillar ozayib ketdi.

Lekin odamlar buni tushunmadilar va tavba qilmadilar.

yuqoriga »

9 – Rasul-payg`ambar

Alloh ta`olo ularning ichidan ular bilan gaplashib, ularga nasihat qiladigan bir e`rkakni o`z tarafidan e`lchi qilishni hohladi.

Zero, Alloh har bir odam bilan gaplashib: “Sen unday qil! Sen bunday qil!”- deb aytmaydi. Axir podshohlar ham odamlar bilan alohida-alohida gaplashmaydilar-ku!

Podshohlar ham har bir odam oldiga kelib: “Unday qil, bunday qil!”- demaydilar-ku!

Podshohlar odamlardan biri, hamma ularni ko`rishi va so`zlarini e`shitishi mumkin. Ammo Allohni hech kim ko`ra olmaydi, e`shita olmaydi va U bilan hech kim gaplasha olmaydi. Bunga Alloh hohlagan paytda Alloh hohlagan odamlargina qodir bo`la oladilar.

Alloh ta`olo odamlarga ular bilan gaplashib, ularga nasihat qiladigan e`lchi yuborishni hohladi.

yuqoriga »

10 - Insonmi, farishtami?

Alloh ta`olo bu e`lchining insonlardan, odamlar taniydigan, so`zlarini tushunishadigan birisi bo`lishini hohladi. Axir e`lchi farishta bo`lsa odamlar: “Biz kimu, u kim! U farishta, biz insonmiz-ku?!

Bizlar eb-ichamiz, bizning xotinlarimiz va bolalarimiz bor. Biz Allohga qanday ibodat qilamiz?!”- der e`dilar.

E`lchi agar inson bo`lsa, shinday der e`di:

“Men ham eb-ichaman. Mening ham xotinim va farzandlarim bor. Men Allohga ibodat qilaman, sizlar nega ibodat qilmaysizlar?”. E`lchi agar farishta bo`lsa odamlar shunday der e`dilar:

“Sen chanqamaysan, sening qorning ochmaydi. Sen kasal bo`lmaysan, o`lmaysan. Shuning uchun ham Alloh ta`ologa ibodat qilib, Uni doimo zikr qilasan.

Biz e`sa insonmiz: chanqaymiz, qornimiz ochadi, kasal bo`lamiz, o`lamiz. Shunday e`kan, qanday qilib Allohga ibodat qilib, Uni zikr qilaylik”.

E`lchi agar inson bo`lsa shunday der e`di:

“Men ham sizlar kabi chanqayman, och qolaman, kasal bo`laman, o`laman. Men Allohga ibodat qilaman, Uni zikr qilaman. Nega sizlar Allohga ibodat qilib, Uni zikr qilmaysizlar?!”.

Natijada, odamlar hech qanday sabab topisha olmay, mot bo`lar e`dilar.

yuqoriga »

11 – E`lchi Nuh

Alloh ta`olo Nuhni o`z xalqiga e`lchi-payg`ambar qilib yuborishni hohladi.

Xalq ichida boylar va rahbarlar ko`p e`di. Lekin Alloh ularni e`mas, Nuhni payg`ambar qilib tanladi.

Alloh payg`ambarlik va Allohning omonatini ko`taradigan odamni yaxshi biladi.

Nuh solih, aqlli, halim va oliyjanob e`di.

Nuh nasihatgo`y, mehribon, rostgo`y va omonatdor e`di.

Alloh ta`olo o`z payg`ambarligi uchun Nuhni tanlab oldi va unga: “Xalqingizni boshiga alamli azob kelishidan avval ogohlantiring!”- deb vahiy qildi.

Nuh xalqi orasida: “Men sizlar uchun (yuborilgan) omonatdor payg`ambarman”- deya boshladi.

yuqoriga »

12 – Xalq nima dedi?

Nuh xalqiga: “Men sizlar uchun (yuborilgan) omonatdor payg`mbarman” deb aytganida ba`zi odamlar: “Bu qachondan buyon payg`ambar bo`lib qoldi? Axir u kecha bizlardan biri e`masmidi? Bugun: “Men Allohning sizlar uchun yuborilgan payg`ambariman”- deyaptimi?”.

Nuhning do`stlari: “Nuh yoshligida bizlar bilan birga o`ynar e`di. Har kuni biz bilan birga o`tirar e`di. Unga payg`ambarlik qachon kelibdi? Kechasimi yoki kunduzimi?”- dedilar.

Boylar va mutakabbirlar: “Alloh payg`ambar qilish uchun Nuhdan boshqasini topa olmabdimi? Odamlar o`lib, Alloh bu faqirdan boshqasini topa olmabdimi?”- dedilar.

Johillar: “U (Nuh) sizlar kabi inson-ku!”. “Agar Alloh hohlasa, farishtani yuborar e`di. Biz buni (yashab o`tgan) avvalgi otalarimizdan e`shitmagan e`dik”- dedilar.

Ba`zi odamlar: “Nuh shu yo`l bilan podshoh yoki e`ng sharafli inson bo`lmoqchi”- dedilar.

yuqoriga »

13 – Nuh va xalqi o`rtasida

Odamlar butlarga ibodat qilishni haqiqat va aqllilik deb o`ylar e`dilar.

Odamlar butlarga ibodat qilmagan kishi adashgan va pastkashdir deb o`ylar e`dilar.

Ular: “Otalarimiz butlarga ibodat qilar edilar, nega bu ibodat qilmaydi”- der e`dilar.

Nuh: “Butlarga ibodat qilish adashish va pastkashlikdir”- deb o`ylar e`di.

Nuh: “Otalar ham adashgan va pastkash bo`lganlar. Otalarning otasi Odam butlarga e`mas, Allohga ibodat qilar e`di.

Xalq ham adashgan va pastkashdir. Chunki ular o`zlarini yaratgan Allohga e`mas, toshlarga ibodat qilmoqdalar”- deb o`ylar e`di.

Nuh oyoqqa turib bor ovozi bilan baralla:

“E`y, xalqim, Allohga ibodat qilingiz! Sizlar uchun undan boshqa iloh yo`qdir! Men boshlaringizga keladigan dahshatli kunning azobidan qo`rqaman!”- dedi.

“Xalqi ichidan ba`zilar: “Biz seni ochiq adashgan holatda ko`rmoqdamiz”- dedilar”.

“Nuh: “Hoy xalqim, menda adashishlik yo`q. Lekin men barcha Olamlar robbisi tarafidan e`lchiman. Men sizlarga robbimning payg`omini etkazaman va sizlarga nasihat qilaman hamda Allohdan sizlar bilmagan narsalarni bilaman”- dedi”.

yuqoriga »

14 – Senga pastkash odamlar e`rgashdi

Nuh xalqining Allohga iymon keltirib, ibodat qilishi va butlarga ibodat qilishni tark qilishi uchun ko`p tirishdi.

Nuhga bir necha kishilargina iymon keltirdilar.

Nuhga o`z qo`llari bilan kasb qilib, halol narsalarni yedigan kishilargina iymon keltirdilar.

Xalqi ichidagi boylarni Nuhga itoat qilishga kibrlari yo`l qo`ymadi.

Ularning boyliklari va farzandlari oxirat haqida tafakkur qilishga yo`l bermadi. Ular: “Biz aslzodamiz, ular e`sa pastkashlardir”- der e`dilar.

Nuh ularni Alloh yo`liga da`vat e`tib: “Senga pastkashlar e`rgashsa, biz senga e`rgashamizmi?!”- dedilar va Nuhdan u bechoralarni quvib yuborishini talab qildilar.

Lekin Nuh: “Men mo`minlarni quvadigan inson e`masman”. Mening darvozam podshohlar darvozasi e`mas. “Men ochiq ogohlantiruvchiman, xolos””- dedi.

Nuh u bechoralarning samimiy mo`min e`kanliklarini, ularni quvsa Alloh g`azab qilishi va o`zi- ga hech kim yordam bermasligini bilar e`di. Shu- ning uchun ham Nuh: “Hoy xalqim, men ularni quvsam Alloh tarafidan menga kim yordam beradi?!”- dedi.

yuqoriga »

15 – Boylarning hujjati

Boylar shunday dedilar:

“Nuh da`vat e`tayotgan narsa haqiqat va yaxshilik e`mas. Nega? Chunki biz barcha yaxshilikni birinchi bo`lib qilamiz. E`ng shirin taomlar, e`ng chiroyli kiyimlar biznikidir. Ularni odamlar bizdan keyingina olishlari mumkin.

Biz o`ylaymizki, bu shaharda barcha yaxshilik birinchi bo`lib bizga, keyin boshqalra kelar e`di. Demak, Nuh aytayotgan narsa yaxshilik bo`lsa e`di, u kambag`allarga kelishidan avva bizga kelgan bo`lar e`di. “Agar yaxshilik bo`lsa ular bizdan avval unga etisha olmas e`dilar”.

yuqoriga »

16 – Nuhning da`vati

Nuh o`z qavmini da`vat e`tdi va nasihat qilishga kirishdi.

“Nuh dedi: “Men sizlar uchun yuborilgan ochiq da`vatchiman: Alohgagina ibodat va taqvo qilib, ungagina itoat e`tinglar, Alloh sizlarning gunohla-ringizni kechiradi va sizlarni belgilangan muddatga kechiktiradi. Agar bilsangizlar, Allohning ajali kelgan vaqtida aslo ortga surilmas”.

Alloh ularga g`azab qilgan, yomg`irni to`xtatgan, natijada, hosil va nasllari ozayib ketgan e`di.

Shuning uchun ham Nuh: “E`y, xalqim, Agar Allohga iymon keltirsangiz, U sizdan rozi bo`ladi va boshingizdagi azob ketadi.

U sizlarga yomg`irlarni yog`diradi va rizq va naslingizda baraka beradi”- dedi.

Nuh xalqini Alloh yo`liga da`vat e`tdi va dedi:

“Sizlar Allohni tanniysizlarmi?! Atrofingizdagi Allohning mo`jizalarini ko`rmaysizlarmi? Yer va Osmonga boqmaysizlarmi?

Osmonlarni kim yaratdi?

Osmonlarga Oyni nur, Quyoshni chiroq qilib kim joylashtirdi?

Sizlarni kim yaratdi? Sizlarga yerni to`shab qoygan zot kim?”.

Nuh shunchalar da`vat qilsada, xalqi tushunmadi va iymon keltirmadi.

Balki, Nuh da`vat e`tsa, uning so`zlarini e`shitmaslik uchun quloqlariga barmoqlarini tiqib olar e`dilar.

E`shitmagan odam qanday tushunishi mumkin? E`shitishni hohlamagan odam qanday e`shitishi mumkin?!

yuqoriga »

17 – Nuhning duosi

Nuh uzoq zamonlar xalqini Alloh yo`liga da`vat e`tdi.

Nuh xalqini to`qqiz yuz e`llik yil da`vat qildi.

Lekin, xalq iymon keltirmadi.

Xalq butlarga ibodat qilishdan voz kechib, Allohning yo`liga qaytmadi.

Nuh qachongacha kutishi kerak? Nuh qachongacha Yerdagi fasodni va butlarga ibodat qilinishini ko`rishi kerak?

U qachongacha odamlarning Allohning rizqini eb, boshqa larga ibodat qilishini ko`rishi kerak?

Nega Nuh g`azab qilmasin? Axir u misli ko`rilmagan darajada sabr qildi-ku!

To`qqiz yuz e`llik yil-a! Allohu akbar!

Alloh ta`olo Nuhga vahiy qilib: “Shu kunga qadar iymon keltirgan kimsalardan boshqa hech kim xalqing ichidan iymon keltirmas”- dedi.

Nuh da`vat e`tar e`kan, xalqi: ”Hoy Nuh, biz bilan ko`p bahs qilding. Agar rost gapirayotgan bo`lsang,va`da qilayotgan narsalaringni keltir!- dedi.

Nuh g`azablandi va ulardan noumid bo`lib: “Allohim, yer yuzida bironta kofirni qo`yma!”- dedi.

yuqoriga »

18 – Kema

Alloh Nuhning duosini ijobat qildi va uning xalqini suvga g`arq qilishni hohladi.

Alloh bu bilan Nuh va mo`minlarni qutqarib qolishni hohlagan e`di.

Shuning uchun ham Alloh Nuhga ulkan kema yasashni amr qildi.

Nuh ulkan kema yasay boshladi.

Nuhni ko`rgan xalqi yana tinch turmadilar. Balki, Nuhni masxara qila boshladilar:

“Bu nimasi, Nuh. Qachondan buyon duradgor bo`lib qolding?

Biz senga: “U pastkashlar bilan birga o`tirma!”- degan e`dik. Sen quloq solmay, duradgor va temirchilar bilan birga o`tirding va duradgor bo`lib qolding!

Hoy, Nuh, sening ishing ajoyibku, bu kema qaerda yuradi?

U qumlarda yuradimi yoki tog`larga chiqadimi?

Dengiz juda ham uzoqda bo`lsa. Yoki uni jinlar ko`taradimi yoki ho`kizlar tortadimi?!”.

Nuh bu so`zlarni e`shitar va sabr qilar e`di. Axir u bundan og`ir narsalarga sabr qilmadimi?

Lekin, Nuh ba`zida: “Bizning ustimizdan kulsangiz, biz ham ustingizdan sizlar kabi kulamiz”- der e`di.

yuqoriga »

19 – To`fon

Allohning va`dasi keldi, Alloh saqlasin!

Osmon yomg`ir quyaverdi, quyaverdi.

Go`yo osmon suvni tuta olmaydigan e`lak kabi e`di.

Suv yerlardan ham otilib chiqdi va odamlarni har tomondan o`rab oldi.

Alloh ta`olo Nuhga: “Xalqing va oilang ichidan senga iymon keltirgan kimsalarni o`zing bilan birga ol!”- deb vahiy qildi.

Alloh ta`olo Nuhga har bir hayvon va parrandadan bir juft: e`rkak va urg`ochi olishni amr e`tdi.

Chunki to`fon hammaga barobar e`di. Undan na inson va na hayvon qutila olar e`di.

Nuh Allohning amriga itoat e`di va kemaga xalqi ichidan iymon keltirgan odamlar mindilar.

Uning kemasiga har bir hayvon va parrandadan bir jufti chiqarildi.

Tog`dek ko`ringan kema to`lqinlarni yorib, suza boshladi.

Kofirlar Allohning azobidan qutulamiz deb baland yerlarga, tog`larning cho`qqilariga chiqib oldilar.

Lekin, bu azobdan Allohgina qutqazishi mumkin e`di.

yuqoriga »

20 – Nuhning o`g`li

Nuhning kofirlar bilan birga bo`lgan o`g`li bor e`di.

Nuh o`g`lini to`fon ichida ko`rib: “Og`lim, biz bilan birga kemaga mingin. Kofirlar bilan birga bo`lma!”- dedi.

“(O`g`li): “Tog`ning cho`qqisiga chiqib olaman va u meni suv(da g`arq bo`lish) dan saqlaydi”- dedi.

“(Nuh): “Bugun Allohning amridan Alloh rahm qilganlargina qutila oladilar”- dedi”.

“U ikkisining o`rtasini to`lqinlar to`sdi va (o`g`il) g`arq bo`ldi”.

Nuh o`g`li uchun qattiq qayg`urdi. Nega qayg`urmasin? Axir u o`g`li e`di-ku!!

Nuh o`g`lining qiyomat kuni jahannamdan qutilishini hohlar e`di. Zero, u kecha to`fondan qutila olmadi-ku!

Jahannam to`fondan yomondir. Oxirat azobi qattiqdir. Axir Alloh Nuhning oilasini qutqarishni va`da qilmadimi?! Ha! Allohning va`dasi haqdir.

Nuh o`g`li uchun Allohning huzurida shafoat so`ramoqchi bo`ldi.

yuqoriga »

21 – Sening ahlingdan e`mas

“Nuh robbisiga nido qilib: “O`g`lim mening ahlim (oilam) dan, Sening va`dang haqdir va sen eng adolatli hukm qiluvchisan”- dedi”.

Lekin, Alloh nasablarga e`mas, amallarga qaraydi.

Alloh mushriklar uchun qilingan shafoatni qabul qilmaydi.

Mushrik, garchi o`g`li bo`lsada, payg`ambarning ahlidan bo`la olmas.

Alloh ta`olo Nuhni bunga ogohlantirib dedi: “Ey Nuh, u sening ahlingdan e`mas! Albatta u (ning qilgan amali-kufr yo'lini tutgani) yomon amaldir. Bas, o'zing bilmagan narsa haqida aslo Mendan so`rama! Men senga johil-nodonlardan bo`lmaslikni buyuraman”.

Nuh ogohlandi va Allohga tavba qilib, dedi:

“Robbim, men sendan bilmagan narsamni so`rashdan panoh so`rayman. Agar meni kechirmasang va rahm qlmasang, men ziyonkrlardan bo`laman”.

yuqoriga »

22 – To`fondan so`ng

Alloh hohlagan narsa bo`lib, kofirlar g`arq bo`lanlaridan so`ng, yomg`ir to`xtadi, suvlar Yer ostiga ketdi.

Kema Judiy tog`i uzra tohtadi va: “Zolim qavmga halokat bo'lgay”- deyildi”.

Va: “Ey Nuh, tinchlik bilan (kemadan Yerga) tushgin!” deyildi.

Nuh va kemaga u bilan mingan maxluqlar quruqlikda xotirjam yura boshladilar.

Nuh xalqining ichidagi kofirlar o`ldi. Ularning ortidan hech kim yig`lamadi.

Alloh Nuhning zurriyotiga baraka berdi va ular Yer yuziga yoyildilar.

Ularning ichida turli xalqlar, payg`ambarlar va podshohlar bor e`di.

“Barcha olamlar ichida Nuhga salomlar bo`lsin!”.

“Barcha olamlar ichida Nuhga salomlar bo`lsin!”.

* * *