Ислом Нури

 

 

Дарслардан бирортасини шахсий компютерингизга ёдлатмокчи бўлсангиз дарс ракамининг (масалан: 2 ракамининг ) ёки "нусха олиш" нинг устига сичкон кўрсаткичини кўйинг ва сичконнинг ўнг томонини бир босинг, куйидаги сурат чикади:
Сохранить обьект как... ўрнида агар WIN инглизча бўлса
Save  Target As... бўлади. Бошка тилларда хам бу буйрук айни учинчи ўринда бўлади.

суратда кўрсатилган жойни босганингиздан сўнг ушбу сурат пайдо бўлади:

Бу сурат бир неча секундгина туради, кейин куйидаги сурат пайдо бўлади:

Яъни, мана  бу суратда баён килинганидек белгилаб, ёдлайсиз:

Ёдлатишнинг бошка усули куйидаги суратда баён килинган:

"save" "сохранить" ёки "ёдлаш" ни босганингиздан кейин куйидаги сурат пайдо бўлади:

Кизил ранг билан доираланган катак тўлгунича кутиб турасиз. Бу аснода сиз бошка сахифаларни кўриб ёки ўкиб туришингиз мумкин.

Файлни тушуриб бўлганингиздан кейин, уни ёдлатган жойингиздан очиб (интернетга уланмаган холда) тинглашингиз мумкин.